Merkezi sistem ısıtma pay ölçer zorunluluğu | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Merkezi sistem ısıtma pay ölçer zorunluluğu
Merkezi sistem ısıtma pay ölçer zorunluluğu

Isı Pay Ölçer Zorunlumudur ?

 

2008 Yılında Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından çıkarılan ''

 

''

14 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26847 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ''

 

 

 

yönetmelik kapsamında merkezi sistemli binalarda ısıpaylaşım sistemi kullanımı mecburi tutumuştur.

 

2008 yılında sonraki yapılan binalarda kalorimetre ve y ısıpayölçer cihazı mecburi tutulmuş olup cihazın takılı olmaması durumunda resmi kurumlar tarafından iskan verilmemtekdir

 

 

 

2008 yılından önceki binalarda da mecburi olmasına rağmen birebir kotnrol olmadığında dolayı site sakinlerinin genel kurulda aldıkları karar doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır.Bina genel kurulununda % 100 kullanılmaması için karar alınır ise eski sistemde merkezi kullanıma devam edilebilmektedir.

 

 

×
whatsappTextSite