Kalorimetre Muayene Yönetmeliği | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Kalorimetre Muayene Yönetmeliği
Kalorimetre Muayene Yönetmeliği

6.07.2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu kapsamda ısı sayaçları da elektrik, doğalgaz ve su sayaçları için uygulanan mevzuata dahil edilmiştir.

Bu Yönetmelik ile 5 yılını doldurmuş olan tüm kalorimetrelerin muayenelerinin yapılması ve damgalanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca ısı sayaçlarının (kalorimetre) her 5 yılda bir muhakkak periyodik olarak muayene edilerek damgalanması zorunlu hale gelmiştir. Bu yönetmelikle birlikte kat maliklerinin doğru ölçüm yapmadığını düşündüğü sayaçlarını muayene ettirebileceği Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tarafsız laboratuvarlar kurulmuştur.

Muayene işlemlerinin başlaması için Site/Bina yönetimleri, Site/Bina Yönetim Şirketleri, Bina Yönetim Kurulları veya Bina Sahipleri 2019 Ocak Ayı 1’inden 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar muayene yapacak olan laboratuvara sitedeki tüm ısı sayaçlarının marka/model, seri no ve adetlerini içeren bir dilekçe vermekle yükümlüdür. Bu tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar Yönetmelik gereğince laboratuvarlar tarafından kesinlikle sisteme alınamayacaktır.

Yönetmeliğe göre Muayene Laboratuvarı bu tarihe kadar almış olduğu dilekçeleri 2019 yılı Mayıs ayı 15’ine kadar Sanayi ve Teknoloji bakanlığına göndererek muayene edilecek ısı sayaçlarını yazılı olarak bildirir ve 2019 yılı sonuna kadar muayene işlemi yapılacak şekilde bir takvim oluşturarak site yönetimine iletir.

Site yönetimi belirtilen takvime göre ısı sayaçlarını muayene servisine sevk etmekle yükümlüdür.

Muayene servisi sevk edilen ısı sayaçlarını muayeneye tabi tutar. Muayenede yönetmelik tarafından belirlenen ölçüm hata payı limitleri içinde olan ısı sayaçları damgalanır, ölçüm hata payı limitleri dışında kalan ısı sayaçları ayrılır. Ayrılan ısı sayaçları yeniden kalibre edilebiliyor ise kalibrasyon işlemi yine muayene servisleri tarafından yapılabilecektir.

Muayene ve damgalanma ücreti yönetmelikte 2019 yılı için 61,90 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre her yıl değişiklik gösterecektir.

Muayenesi tamamlanıp damgalanan ısı sayaçları laboratuvardan teslim edilen sensör mühürleriyle birlikte teslim alınır ve montajları yaptırılır.

Belirtilen tarihe kadar 5 yılını doldurmuş ısı sayaçları olan bina veya sitelerden servislere müracaat etmeyen veya 31.12.2019 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan bina/site yönetim, yönetim kurulları veya bina sahibi hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Madde 15 c bendine göre, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre Beşyüz Türk Lirasından Onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 2019 yılı için bu rakam 2.600 TL’dir.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Tüm bu mevzuat doğrultusunda yetkili ölçüm şirketiniz olarak sizleri bilgilendirir, konunun önemini dikkatinize sunarız.

 

×
whatsappTextSite