Isı Pay Ölçer Nedir | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Isı Pay Ölçer Nedir
Isı Pay Ölçer Nedir

Isı pay ölçer nedir? Nasıl çalışır?

 

 

Isı Pay Ölçer Nedir ?

 

Isı Pay Ölçer, merkezi ısıtma sistemli binalarda radyatör üzerine montajı yapılarak tüketilen ısı enerjisini paylaştırmaya yarayan cihazdır.

 

 

Çok kolonlu, borulu/dikey ısıtma sistemlerindeki kullanımı için tasarlanmıştır. Radyatör üzerinden ölçüm yaparak, dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimini hesaplanmasını ve tüm apartmanda gider paylaşımı yapılmasını sağlayan ısı sayacıdır.

 

Isı pay ölçer nasıl çalışır?

 

Pay ölçer elektronik bir cihaz olup her petek grubuna 1 adet cihaz bağlanarak peteğin dönem içinde ne kadar kullanıldığını tespit eder. Pay ölçer cihazlarda çift sensör bulunmaktadır. Ön sensörü ile ortam sıcaklığını arka sensörü ile de Peteğin yüzey sıcaklığını ölçmektedir, Bu almış olduğu sıcaklık farkına göre birim oluşturmaktadır

 

cihaz yanlış ölçer mi veya ısı pay ölçerde hile yapılabilir mi?

 

Hayır. Bu cihazlar hassas ölçme yaparlar, kullanıcının veya bir başkasının Pay ölçer üzerinde yanıltıcı değer sağlaması mümkün değildir.

Isı pay ölçer sisteminin takılması mecburimidir?

 

Evet , diğer sayfada yer alan kanun metnini okuyunuz. 2012 yılına kadar süre tanınmış ve bu tarihe kadar binalardaki kalorifer peteklerine pay ölçerlerin takılmış olması zorunludur.

 

Isı pay ölçer (pay ölçer) faydalımıdır ve faydası nedir?

 

Yurt dışında Avrupa ülkelerinde 1984 yılından beri kullanılan ve merkezi sistemlerde kullanılmak zorunda olan pay ölçerler ilk donanım ve sonraki bakım işlem masrafları bakımından oldukça ekonomiktir. Kullanım süreci başladıktan çok kısa bir süre içinde sayısız fayda ve menfaatler sağlar. Kısaca şu faydaları ilk etapta sayabiliriz:

 

• Tasarruf sağlar. Kalorifer enerji tüketiminde %30 kadar tasarruf sağlar. Tasarruflu kullanıma dikkat edilmesi demek ısınmamak anlamına gelmemektedir. Daha iyi ısınıp daha az bedel ödemek mümkündür.

 

• Tasarruf sağlanması sonucu kalorifer sisteminin de daha verimli çalışması ve daha az yıpranması sağlanmaktadır.

 

• Binada eşit ısınmaya eşit ücret sağlanmakta yapılan tasarruf nedeni ile sıcak mekanda yaşamayı tercih edenler de yapılan tasarrufa ortak olmaktadır ve eskisinden daha az bir ücretle ayni seviyede ısınmak sağlanmaktadır.

 

• Boş duran veya sık sık seyahat eden daire malikleri kaloriferlerinde vanalarını kısarak tasarruf gayreti içinde olacaklardır , bu işlem sayesinde binaya gelen fatura tutarı düşecek ve boşuna enerji sarfı yapılmayacaktır. Hava sıcak olduğunda pencere açmak yerine kaloriferlerde vana kısılması veya kapatılması teşvik edilmiş olacaktır.

 

• Dairenin kuzeye bakması, çatı katı veya bodrum katı olması , izolasyonunun tam olmaması faktörleri hesaplama işlemlerinde faktör olarak dikkate alınabilecektir.

 

• Kalorifer petek sayısı, kalorifer peteklerinin cinsi ve ölçüleri hesaplamalarda dikkate alındığından herhangi bir haksızlığa imkan tanımamaktadır.

 

• PAY ÖLÇER sayesinde avantajlı olan merkezi tip ısınma artık daha fazla tercih edilir bir hale gelecek ve kombi sistemine ihtiyaç kalmadığından yurt ekonomisine ve binanızın ekonomisine büyük faydalar getirilmiş olacaktır.

 

Sıcak su kullanımı içinde arzu edilir ise harcanan kaloriyi hesaplayan paylaştırma sistemi de uygulanabilir.

 

• Hesapların yöneticiye bilgisayar çıktısı olarak verilmesi ile yöneticinin işlem yapma yükü kalmamaktadır. Firma bu işlemi yaparak yöneticiye vermektedir. Daireler arası mahsup işlemleri ise yönetici tarafından yürütülür.

 

Yukarıda kısaca faydaları sıralanan PAY ÖLÇER'in komşuluk münasebetlerini de olumlu etkilediğini söylemek mümkündür.

 

Isı pay ölçer nasıl takılır?

 

1. PAYÖLÇER kullanımına geçmek için önce binanızın genel kurul toplantısında karar almanız gerekecektir. Bu toplantı kararında şu hususların belirtilmesi faydalıdır. (Gerekiyor ise bir karar örneğini firmamızdan talep edebilirsiniz.)

 

• Genel kullanıma katılım payı daire başına ne kadar olacaktır. ( Önerilen oran %30 kadardır) Bu şu anlama gelmektedir: Dairede veya kalorifer bulunan mekanlardaki harcamanın %30 kadarı kullanıcılar arasında eşit oranda paylaşılacak, kalan %70 kısmı ise PAY ÖLÇER göstergesi sonucu yapılan hesaplamalar ile paylaşılacaktır. Bu oran karar da belirtilir.

 

• Aylık giderler önce eşit olarak yönetime ödenir . Dönem sonu PAY ÖLÇER hesaplamasına göre müteakip dönem içinde mahsup edilir.

 

• Umumi alanlarda bulunan (Merdiven, kapıcı dairesi vs) kaloriferlerin giderlerinin hangi oranda paylaşılması gereği hususu belirtilmelidir.

 

• Kuzey veya çatı katlarında iyi olmayan izolasyon varsa bu husus hesaplamalara yansıtılır / yansıtılmaz hususu belirtilir.

 

2. PAYÖLÇER takılması için sözleşme yapılmasını müteakip montaj için gün belirlenir. Belirlenen gün bina da ilan edilir ve ilan edilen gün PAYÖLÇER ler firmamız tarafından petekler üzerine monte edilir. Montaj işlemi daire başı takriben 15-20 dakika kadar sürmektedir.

 

3. Okuma işlemi: Bu işlem belirlenen tarihler arasında firma tarafından yapılır. Hesap işlemleri için dönem içinde gelen yakıt faturaları dikkate alınır. Her bir dairenin ısınma giderleri için ödediği bedeller de liste olarak yönetim tarafından firmaya verilmelidir.

 

kaç çeşit Isı pay ölçer uygulaması vardır?

 

PAYÖLÇER cihazı ilk kullanıldığı eski dönemlerde mekanik olarak çalışan ve buharlaşma esası ile ölçüm yapan aletlerdi, ancak bu gün dijital göstergeli ve/veya kablosuz (telsiz) bağlantı kurulabilen aletlerle tespit yapılmaktadır.

 

Sıcak su harcamaları da ayni şekilde PAY ÖLÇER ile hesaplanacak ise su tesisatına bağlanacak özel PAYÖLÇER lerle yapılabilir. Yine bunlarda 2 çeşit olup dijital göstergeden manuel okumalı veya kablosuz bağlantı ile okumalı olarak çeşitleri vardır.

 

Harcamanın okunması işlemleri için manuel cihazlarda 1 yıllık dönemler içinde yapılmakta , kablosuz sistemlerde ise daha sık okuma işlemi yapılabilir. Kablosuz sistemde daireye girmeden haricen okuma imkanı vardır. Manuel cihazlarda ise petekler üzerindeki PAYÖLÇER değerlerinin tek tek okunması ve Pay ölçerin takılı olduğu peteklerin bulunduğu mekana girmek ve okumak gerekir.

 

PAYÖLÇER lerin merkezi sistemden ısınan tüm peteklere takılması şarttır. Bu nedenle merdivenler, bina girişi , varsa kapıcı dairesi vs alanlarda bulunan kalorifer peteklerine de PAYÖLÇER (PAY ÖLÇER) takılır. Bu peteklerin yaptığı harcama yönetimin hesabına yapılan umumi harcamalar hanesine yazılır.

 

Isı pay ölçerlerin ömrü ve bakımı nasıldır?

 

PAYÖLÇER cihazı sadece ilk donanım esnasında satın alınır. Müteakip seneler sadece okuma ve hesap işlemleri yapılır , bu işlem esnasında cihaz içindeki özel pil değiştirilir. Herhangi bir nedenle petek üzerindeki PAYÖLÇER cihazının kırılması, hasara uğraması gibi durumlarda derhal firmaya haber verilmelidir. Bu durumlarda hasara uğramış alet ücreti karşılığı değiştirilir okuma esnasında kırık cihaz tespiti halinde en yüksek değerden hesaba alınır. Cihazda oluşan bir arıza ise garanti kapsamında ücretsiz değiştirilir.

 

PAYÖLÇER lerin ilk montajı , dönem okuma işlemleri ve pil değişikliği için sözleşmede yazılı ücretler alınır bu ücretlerin tahsilatı yöneticiden alınmaktadır.

 

Isı Pay Ölçer in garanti ve işlemler nasıldır?

 

PAYÖLÇER ler ilk montajı takip eden 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanıcı kaynaklı hasar, kırılma durumlarında garanti geçersiz olup mutlaka firma tarafından derhal değiştirilmelidir. Bu hususlar sözleşmede yer alır. Firma kayıtlarında bulunan cihazların başkası ile değiştirilmesi mümkün değildir. Değer okumalarında firma kayırları geçerlidir. Okuma esnasında daire maliki isterse nezaret edebilir.

 

ısı pay ölçerler radyatör ve ortam sıcaklığını çok hassas bir şekilde ölçebilen, iki adet son

teknoloji ürünü ısı sensörüne sahiptir. Bu sensörler aracığıyla tüketimi ölçer. Manipülasyon

sensörü ile hiçbir zaman dış müdahalelere izin vermez. Her türlü radyatör tipine kolayca monte

edilebilir

 

Isı pay ölçerinize hiçbir müdahalede bulunmayınız!

Isı pay ölçerinizi kesinlikle sökmeyiniz ya da yerinden oynatmayınız!

Isı pay ölçerinizin üstünü örtmeyiniz, önünü kapatmayınız!

Isı pay ölçerinizin hava ile temasını hiçbir şekilde kesmeyiniz. Isı pay ölçerinizin önüne

herhangi bir eşya koymak istiyorsanız, ısı pay ölçeriniz ile eşya arasında en az 15 cm.lik

boşluk bırakınız.

Ek ısı kaynaklarını ısı pay ölçerinizden en az 50 cm. uzak tutunuz!

Buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli radyatör, yüksek ısı yayan lamba gibi ek ısı

kaynakları pay ölçerinizin ısı tüketiminiz hakkında yanlış / fazla tüketim bilgisi toplamasına

neden olabilir.

Isı pay ölçerinizi her türlü darbeden koruyunuz!

Isı pay ölçeri su, toz, çamur vb. dış etkenlerden koruyunuz!

Çocukların ısı pay ölçerinizle oynamasına izin vermeyiniz!

Radyatörlerinizi değiştireceğiniz zaman, lütfen bu durumu hemen firmamıza haber veriniz!

Isı pay ölçerinizin ekranında C-1 veya F-1 yazısı gördüğünüzde lütfen hemen firmamıza

haber veriniz!

×
whatsappTextSite