Isı Pay ölçerin Faydaları Nedir | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Isı Pay ölçerin Faydaları Nedir
Isı Pay ölçerin Faydaları Nedir

ısı pay ölçerin faydaları

 

 

Isı Pay ölçerin adil paylaşım

merkezi sistemle ısınan binalarda uygulamada olan eski ısı paylaşım şekillerinde (m2’ye göre ısı paylaşımı) az ısı tüketen ve çok ısı tüketen daire sahipleri aynı ısı bedelini ödemektedir. nasıl bir binada tüm komşuların, elektrik, su, telefon tüketimleri farklı farklı ise, ısı tüketimleri de farklılıklar göstermektedir. örneğin sıcaklayınca camlarını açan bir daire sakini çok ısı tüketirken, sıcaklayınca peteklerini kısan bir daire sakini az ısı tüketmektedir. mevcut sistemde az d yaksan çok da yaksan aynı ısı parasını ödediğin için, daire sakinlerinin birbirine hakları geçmekte ve adil bir paylaşım gerçekleşmemektedir. ısı pay ölçer sistemi ardından her daire sahibinin tükettiği yakıt miktarı net bir şekilde ölçümlenmekte ve her daire sahibi sadece tüketimi doğrultusunda ödeme yapmaktadır.

 

Isı Pay ölçerin Tasarruf

merkezi sistemle ısına dairelerde çok ciddi bir ısı israfı yaşanmaktadır. daire sahipleri az da yaksam, çok da yaksam aynı aidatı ödüyorum zihniyetinde oldukları için merkezi sistemle ısınan binalarda birçok daire gereğinden fazla ısıtılmakta, gereksiz yere ısına daireler de kısmak yerine camlarını açarak serinlemeyi tercih etmektedir. ısı pay ölçer sistemine geçildikten sonra daire sahipleri sanki evleri kombi ile ısınıyormuşçasına, evlerinin ısı seviyesine kendileri karar verir. kombi sistemi ile pay ölçer sistemi arasındaki temel fark, pay ölçer sisteminde daire sahiplerinin teknik olarak evlerini, tasarruf yapmaya çalışırken buz gibi yapamamalarıdır. ev sahibi evde olmasa dahi evini ancak ılık konuma getirebilir böylece alt ve üst kat komşuları ısıtılmayan ara kattan dolayı mağdur olmaz.

Isı Pay ölçerli dairenizi daha kolay kiraya verebilirsiniz

kiracılarınız, ısı pay ölçer sistemli bir binada ödeyecekleri aidat miktarını kontrol edebilecekleri için dairenizi kiralamaya çok daha hevesli olacaklardır.

Isı Pay ölçerin bina içi huzurun sağlanması

ısı pay ölçer sisteminden önce az yakıt yakan daire sahipleri, yüksek ısı paraları ödemekteydi. yani yakmadıkları ısının parasını ödemek zorunda kalıyorlardı. bu adaletsizlik bina içinde ciddi sıkıntılara sebep olmaktaydı. ısı pay ölçer sisteminin devreye girmesinden sonra, çok ısınmak isteyen vanasını açacak ve çok ısınacaktır. iş aidat ödemeye gelince çok tüketim karşılığı çok ödeme yapacaktır. aynı şekilde tasarruf etmek isteyen daire sakinleri vanalarını kısacak ve az aidat ödeyeceklerdir. bu kullandığın kadar öde sistemi bina içi adaletin sağlanması için kaçınılmaz bir sistemdir.

Isı Pay ölçerin çevreci bir hareket

ısı pay ölçer sistemi devreye girdikten sonra bir binada bulunan tüm daire sakinleri bir tasarruf seferberliği içerisine gireceklerdir. her dairenin bireysel tasarruf çabası bina genelinde %40’a varan bir doğalgaz tasarrufuna sebebiyet vermektedir. bir binanın doğalgaz tüketimini düşürmesi, o binada daha az yakıt yakılması ve o binadan kaynaklanan karbondioksit salınımının düşmesi anlamına gelecektir. düşen karbondioksit salınımı çocuklarımız için daha yeşil ve sağlıklı bir çevre anlamına gelecektir.

Isı Pay ölçerin milli gelirin israf edilmemesi

biz türkiye olarak senede 100 milyar usd değerinde enerjiyi yurt dışından ithal ediyoruz. binalarda oluşacak bireysel doğalgaz tasarrufları bir araya geldiğinde çok ciddi yükünler tutacaktır. bu tasarruf bizlerin ülke olarak milli gelirimizin çok daha azını yurt dışından enerji ithalatı için kullanacağımız anlamına gelecektir. bu alanda devletimiz tarafından yapılan tasarruf, eğitim, sağlık, çevre gibi alanlara çok daha geniş bütçeler ayrılması anlamına gelecektir.

dairenizi satarken değer katar

merkezi sistemle ısınan daireler satılmak istendiğinde yaşanan en büyük sıkıntı, yüksek aidat bedellerinden şikâyet eden potansiyel alıcılardır. binanızda ısı pay ölçüm sistemi mevcutsa daire sakinleri sanki kombi sistemi varmışçasına ısı tüketimlerini kontrol edebilir. bu dairenizi değer katan bir özelliktir.

×
whatsappTextSite