ısı pay ölçer şikayet | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
ısı pay ölçer şikayet
ısı pay ölçer şikayet

Isı pay ölçer şikayet

 

Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuat ile Isı pay ölçer taktırmak zorunludur. Site yönetimleri istemeleri veya genel kurul kararları ile devletin almış oldukları kanunları değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Site yönetimi devletin almış olduğu kanunları uygulamakla yükümlüdür

 

ısı pay ölçer iptal ettirmek isteyen binalarda ne yapılmalı

Site yönetimi veya site sakinlerinin bazıları ısı pay ölçer sistemini iptal ettirmek isteyebilirler. Bu almış oldukları kararlar geçersiz olacaktır. ısı pay ölçer yaptırmayan veya yaptırmak için kat malikleri toplantısı düzenlemeyen yöneticiyi sulh mahkemelerine dilekçe ile başvurarak kanuna muhalefet suçu, görevini kötüye kullanma sucu fiillerinden dava edebilirsiniz.

Isı pay ölçer sisteminin devam edilmesini isteyen kişiler site yönetimine resmi şekilde itiraz dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Bu dilekçede binamızda bulunan ısı pay ölçer sisteminin kullanıma devam edilmesini istemekteyim, eğer ısı pay ölçer sistemin iptal edilmesi durumunda yakıt bede ödemeyeceğini belirten bir dilekçeyi kendilerini iletebilirsiniz.

ısı pay ölçer taktırmayan yönetici şikayet edilebilir. ısı pay ölçer kanununa aykırı iş yapan yönetici ve yönetim kurulu üyeleri ısı pay ölçer kanununun gereğini yapmakla yükümlüdür.

 

 

Isı pay ölçer taktırmayan yönetici şikayet edilir mi ?

Bilindiği gibi yönetici ve yönetim kurulu site ve apartmanları kanunları esas alarak düzenini sağlamakla yükümlüdür. Ekonomik olarak aidat toplama sistemi, site arızaların giderilmesi demirbaş alımı gibi tüm esaslar kat mülkiyeti kanuna göre yapılmalıdır. mevcut kat mülkiyeti kanununda merkezi sistem binalarda yakıt aidatının nasıl paylaştırılacağı açık bir şekilde bellidir. yönetici veya yönetim kurulu farklı bir hesaplama yaptığında. kanuna muhalefet suçu, görevini ihmal veya görevini kötüye kullanma fiillerini işlemiş sayılabilir. bu sebepten yönetici ve yönetim kurulları kanun dışı fiil veya eylemden kaçınmalıdır.

 

Isı pay ölçer nereye şikayet edilir ?

 

 

Sulh Mahkemelerine dilekçe ile başvurulur. Dilekçenizde Konu olarak" Site yönetimi 5627 Sayılı kanuna muhalefet etmektedir" yazınız. Açıklama kısmına "Site yönetimi merkezi ısı paylaşımını 5627 Sayılı kanun ve yönetmeliğine aykırı yapmaktadır, ilgili kanuna muhalefet etmektedir" şeklinde şikayette bulunabilirsiniz. Not Kanuni bir gerekçeye dayandırarak sergilemiş olduğunuz bu tutum, bina yönetimi ile yaşayacağınız olası hukuki süreçlerde sizi değil, kanunlara uymayan bina yönetimini mağdur edecektir.

×
whatsappTextSite