Kullanım Kılavuzları | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Kullanım Kılavuzları
Kullanım Kılavuzları

KALORİMETRE HAKKINDA BİLGİLER VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Kalorimetre takılı olan binalardaki faturalandırma sistemi şu şekildedir, binaya gelen faturanın % 30u dairelerin m*2 sine göre dağıtılır. Geriye kalan %70 lik kısım ise dairenin kullanımlarına göre dağıtılmaktadır.

Kalorimetre takılı dairelerin oda sıcaklıkları kanun gereği 15 c altına düşürülmesi yasaktır.Bu sebeple peteklere takılan Termostatik vanalar oda sıcaklığının 15 c altına düşürülmeyecek şekilde kilitli olarak takılmaktadır veya vana üzerinden 15 c altına düşürülmeyecek şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Kalorimetre sistemleri,daireye giren sıcak su ile daireden çıkan sıcak su miktarı arasındaki farkları ölçerek değerler oluşturur ve bu değerlere göre % 70 lik kısım içi hesaplamaya tabi tutulur.

Termostatik vana takılmış olan dairelerde vana üzerinden ayarladığınız sıcaklığa ulaşıldığı anda vana peteğe su girişini kapatacak ve ayarladığınız oda sıcaklığının altına düşüne kadar açmayacaktır . Peteğiniz soğumuş olsa dahi oda sıcaklığı istenilen derecededir. Peteğinizin soğuk olması arızalı olduğunu göstermemektedir. Oda sıcaklığı baz alınacaktır.Herhangi bir Termometre ile kontrol edebilirsiniz

Daire sahipleri oda sıcaklıklarını kendileri belirleyecektir. Eğer 15 C üzerinde bir sıcaklık istenirse vana üzerinden 2-3-4-5 gibi daha yüksek derecelere getirilebilir.

Eğer faturanızın düşük gelmesini istiyorsanız, az kullandığınız odaların derecesini azaltarak tasarruf yapabilirsiniz.Azaltacağınız her 1 C den %4 tasarruf edeceğinizi unutmayın.

Kalorimetre cihazları daire sıcaklığının 15 c altına düşen dairelerde fark işlemi uygulayacak şekilde programlanmıştır .Oda sıcaklığı 15 c altına düşürülen daireler için bakanlığın çıkarmış olduğu hesaplama sistemine göre fark işlemleri gerçekleştirilecektir

PETEKLER NEDEN 15C’NİN ALTINA DÜŞER ve NASIL İLAVE ÜCRETE MARUZ KALINIR

 

Her odadaki peteklerde Termostatik vanalar mevcuttur ve oda sıcaklığına göre açma kapama işlemlerin kendisi otomatik şekilde yapmaktadır.

Merkezi sistemleri binalarda kanuni olarak 15 c altına düşürülmesi yasaktır,Bundan dolayı evdeki vanalarınızın min 2 de tutulması ve bu derecenin altına düşürülmemesi gerekmektedir.

15 derece uygulaması binanın bulunduğu aydaki tüketimlerin toplamı daire m*2 ve faturanın geldiği ayındaki oranlara göre sınır değer çıkmaktadır.Bu sınır değerin altında kalan daireler ekside kaldığı değer kadar ilave fiyat uygulaması yapılmaktadır.

 

15 C altına Düşme Halleri;

*Termostatik vanaların tamamen kapatılması veya 2 derecenin altına alınması durumunda

* Sistemin uygulanabilir hala gelmesive sürekliliği için her dairenin 15 C sıcaklığı kendi peteklerinden sağlanması istenmektedir

Vana derecesinin en düşüğe alıp komşu dairelerin (alt,üst ve yan daireler) ısısından yararlanıp daire sıcaklıklarının 15 C altına düşmemesinden dolayı termostatik vanalarını su geçişini sağlamamaktadır. Bu tür durumlarda,ısınmak için vanalarını açan dairelerin daha fazla tüketim yapacağı ve daha fazla fatura ödemesi söz konusu olacaktır .

* Kalorimetrenin takılı olduğu kolektör’lerin çıkışındaki mini vanaların kapatılması durumunda peteklere su gitmeyeceğinden daire sıcaklıkları 15 c altına düşecektir ve yakmadığınız kaloriferler için yakmış gibi ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

*Petek çıkış vanasının kapatılması durumunda peteğe su girişi engelleneceği için petek otomatik olarak 15 c altına düşmüş olacaktır. fark işlemi yapılacağından dolayı çıkış vanasının kapatılmaması gereklidir. Aksi takdirde kapalı olduğu süre boyunca yakmadığınız halde fatura ödemek zorunda kalacaksınız.

*Arızalı olan,kırılan veya işlevini yitirmiş Termostatik vanaların yenisiyle değiştirilmesi mecburidir. Aksi takdirde 15C altına düşeceğinden fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

*Kalorimetrenin kablolarının koparılması ve cihazın çalışmaması durumlarında aynı sorunlarla karşılaşılabilir

 

Termostatik Vanada Dikkat Edilecek Hususlar:

*Vana üzerindeki dereceleri en düşüğe alındığı halde petek uyku moduna girmiyor, sürekli sıcaklık veriyor ise işlevini yitirmiş ve max derece çalışıyor demektir.Faturanızınız yüksek gelmesine sebebiyet vermektedir.Biran önce değiştirilmesi tavsiye edilir.

*Termostatik vananın Cam kenarında, kapı yanlarında veya ısı kaybı fazla olan yerlere bulunması oda sıcaklığı yerine dış ortam sıcaklığını daha fazla hissedeceği için peteğin fazla yanmasına sebebiyet verir ve faturanızın yüksek gelmesine sebep olur..Bu durumlarla karşılaşmamak için dairenizin ısı kayıplarını giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması tavsiye edilir.

×
whatsappTextSite