ısı pay ölçer zorunluluğu ertelendi mi | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
ısı pay ölçer zorunluluğu ertelendi mi
ısı pay ölçer zorunluluğu ertelendi mi

Isı pay ölçer zorunluluğu ertelendi mi ?

 

5327 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu' nun ilgili maddelerine göre merkezi sistem binalarda Isı pay ölçer sistemine geçilmesinin kanuni zorunluluğu vardır.

 

2007 tarihinden itibaren yeni yapılacak tüm merkezi sistem binalarda ısı pay ölçer veya kalorimetre sisteminin olması zorunlu hale gelmiştir. 2007 den önce yapılan merkezi sistemlerin ise mayıs 2012 tarihine kadar ısı pay ölçer sistemine geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

 

Mayıs 2012 itibari ile merkezi sistem tüm binalarda ısı pay ölçer ile ölçüm zorunlu hale gelmiştir. Enerji verimliği yasası ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda ısı ölçüm cihazları uygulaması için Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu da, ilgili yeni yasa ardından değiştirilmiş ve merkezi sistemle ısınan binalarda ısı paylaşımının tüketim ile paralel olması gerekliliği kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bu kanun toplum ve devlet yararına çıkmış enerji tasarrufu açısından %40' a varan tasarruf elde etmekte aynı zamanda enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak cari açığın azalmasına katkı sağlamaktadır.

 

sonuç olarak ısı pay ölçer kullanımı zorunludur.

×
whatsappTextSite