Su Sayaçların Muayene Yönetmeliği | Bulut Enerji, ısı pay ölçer, sayaç okuma, kalorimetre
Su Sayaçların Muayene Yönetmeliği
Su Sayaçların Muayene Yönetmeliği

Su Sayaçları

Su sayacı; ölçme şartlarında, ölçüm çeviricisinden geçen suyun hacminin ölçülmesi,

hafızaya alınması ve görüntülenmesi için tasarımlanan ölçü aletidir. Ölçülen hacim metreküp

olarak gösterilir. Sıcaklık aralığı değerleri, aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

• 0,1 C’den 30 C’a kadar veya

• 30 C’den 90 C’a kadar.

Sayaç her iki aralıkta da çalışacak şekilde tasarımlanabilir.

 

Su Sayaçları Piyasaya Nasıl Arz Edilir?

 

Su sayaçları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bir ölçü aleti olup

piyasaya arzı ile ilgili olarak 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine tabidir.

Su sayacının üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatından

uyumlaştırılan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) yönetmeliği mevcuttur:

Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB (eski 2004/22/AT): Yasal metroloji

kapsamındaki ölçü aletleri için çerçeve bir yönetmelik olup söz konusu Yönetmeliğin MI-001

ekinde su sayaçlarına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu Yönetmelik kapsamında üretilen

cihazların uygunluk değerlendirme işlemleri, onaylanmış kuruluşlar tarafından

yürütülmektedir.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamındaki ürünlerde CE işareti, M

işareti, yıl ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası işaretleri yer almaktadır.

Su Sayacının Kaç Yılda Bir Periyodik Muayene Yaptırılması Gerekir?

Piyasaya arz edilen ve/veya kullanıma sunulan Su sayaçlarının muayeneleri 24/7/1994

tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene

Yönetmeliği hükümlerine göre 10 yılda bir yaptırılması gerekmektedir.

 

Su Sayacının Tamir ve Ayarları Nasıl Yapılır?

 

Su sayacının tamir ve ayar işlemleri 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’

de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki

Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen

işyerlerinde, yine aynı Yönetmeliğe göre aynı işyeri için belgelendirilen yetkili personel

tarafından gerçekleştirilmektedir.

Su Sayacının İthalat ve İhracatı ile İlgili İşlemler

Ölçü ve ölçü aletlerinin ithalat ve ihracatı ile ilgili işlemler, 19/02/2011 tarihli ve

27851 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında

Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu

işlemler için bağlı bulunulan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi

gerekmektedir.

×
whatsappTextSite