Ankara enerji Kimlik Belgesi
Ankara enerji Kimlik Belgesi

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

ENERJİ KİMLİK BELGESİ  NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi binanın sınıflandırılması A’dan G’ye doğru olmaktadır. A sınıfı binanın alabileceği en iyi sınıf iken G sınıfı en kötüdür.

Enerji Kimlik Belgesi sınıflarının belirlenmesi bina da kullanılan malzeme cinsi, binanın bulunduğu iklim bölgesi, binanın mantolamasının olup-olmaması v.b birçok etken etki etmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi safının yeni binada minimum C sınıfı olması gerekmektedir. C sınıfı altında bir sınıf çıkması durumunda bakanlık sisteminde otomatik olarak belgeyi kabul etmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi mevcut binalarda(1 Ocak 2011 öncesi) bir sınıf kısıtlaması yoktur. A’dan G’ye kadar bütün sınıflar çıkabilmektedir. Binanın durumuna göre Enerji Kimlik Belgesi sınıfı oluşmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi (mevcut binalar için)  1 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ KİM TARAFINDAN VERİLMELİDİR?

Mevcut Ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine başvuruda bulunulabilir. Szutest Uygunluk Değerlendirme binlerce binanın Enerji Kimlik Belgesini düzenlemiş bir Enerji Verimliliği yetkili firmasıdır. Uzman mühendis kadrosu ile en kısa sürede belgelerinizi sizeler teslim etmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

Mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesi gerekmektedir.

Enerji verimlilik danışmanlık firması binanın projeleri üzerinden binayı inceler,  binada kullanılan malzemeler üzerinden bina verileri Bep tr 2 programına aktarır. Bakanlık programı bep tr 2 de girilen veriler sonucunda bina için bir sınıf belirler bu binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfını belirttir.

Enerji Kimlik Belgesi herkes tarafından görülecek bir yere asılmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. Fakat sınıfı değiştirebilecek enerji verimliliği iyileşmeleri yapılırsa Enerji Kimlik Belgesi tekrar çıkarılmalıdır.